Ta strona używa ciasteczek. Przez naciśnięcie AKCEPTUJĘ lub przeglądanie strony bez zamykania tego komunikatu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Eureka Finanse Sp. z o.o. do celów marketingowych.

  
Jesteśmy na Google+
Google+

Zgłaszanie i odzyskiwanie odszkodowań

W 2013 roku zakres oferowanych przez nas usług poszerzył się o zgłaszanie i odzyskiwanie szkód, zarówno na drodze polubownej jak i prawnej, włącznie z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Co nas wyróżnia:

  • profesjonalna bezpłatna analiza dokumentacji pod kątem możliwości zgłoszenia i uzyskania szkody,
  • szacowanie wysokości szkody oraz pomoc w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów,
  • możliwość dojazdu do klienta,
  • prowizyjny system wynagrodzenia,
  • obsługa prawna świadczona przez profesjonalnych prawników,
  • stały podgląd przebiegu sprawy oraz zebranych w niej dokumentów za pośrednictwem systemu on-line.

 

 

 

 

 

 

Dochodzenie odszkodowań

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań osobom poszkodowanym w wyniku różnego rodzaju wypadków. W zakres naszych działań wchodzi pomoc tym, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym, przy pracy, są ofiarami błędów lekarskich oraz wypadków w rolnictwie.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi roszczeń, dochodzonych z tytułu:

1. Szkód osobowych

  • Pasażerowie pojazdów poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych,
  • kierowcy, którzy nie są sprawcami oraz piesi (do 20 lat wstecz).

 

 

2. Szkód rzeczowych

  • Uszkodzenia samochodów,
  • zaniżone wypłaty za szkodę częściową (należy pamiętać, by szkoda nie była zakwalifikowana jako szkoda całkowita).

 

 

 

Każdy taki temat można zgłosić, ale jest on rozpatrywany indywidualnie z naszymi prawnikami. Z mocy ustawy każde gospodarstwo rolne powyżej 1 ha ziemi musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Są to szkody w których musimy zebrać całą dokumentację w celu oszacowania rzekomego błędu sztuki lekarskiej.. Generalnie zarówno lekarze, jak i placówki medyczne posiadają wykupione ubezpieczenie OC.

3. Zaniedbań zarządców nieruchomości
Tu mogą wystąpić roszczenia poszkodowanych w wyniku poślizgnięcia się na mokrej posadzce, nie odśnieżonym chodniku, wyszczerbionych schodach itd.

4. Szkód majątkowych
Np.: szkody z tytułu anomalii pogodowych ( powódź, huragan) pożary itd.

III. Dalsze postępowanie dochodzenia roszczeń w skrócie

1. Postępowanie likwidacyjne – możemy je przeprowadzić od samego początku tj. od zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi do uzyskania wypłaty odszkodowania. Na tym etapie współpracujemy z Ubezpieczycielem i poszkodowanym w celu udokumentowania zasadności roszczeń.

2. Postępowanie odwoławcze – dotyczy spraw, w których klient otrzymał już decyzję, ale się z nią nie zgadza ( odmowa, zbyt niska kwota, ograniczenie wypłaty)

3. Postępowanie ugodowe – są to szkody, które kończymy ostatecznie ugodą z Ubezpieczycielem

4. Postępowanie sądowe – czyli za zgodą klienta kierujemy sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd. Ważne jest to, że przed rozpoczęciem tego procesu informujemy klienta o możliwych rokowaniach co do końcowego efektu (rozstrzygnięcia sporu). Klient jest również informowany o możliwych kosztach takiego postępowania jak również konieczności aktywnej pomocy w sprawie. Tak więc możemy przyjmować sprawy, które
• jeszcze nie były likwidowane
• zostały zlikwidowane przez firmę ubezpieczeniową
• były likwidowane oraz odwoływano się od decyzji ubezpieczyciela.

Nie możemy przyjąć sprawy, która miała już finał w Sądzie, ponieważ występuje tutaj POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ , co oznacza, że nie możemy podważyć orzeczenia Sądu.

IV. Kiedy nie możemy przyjąć sprawy do prowadzenia?
• Kiedy wystąpiła wspomniana wyżej Powaga Rzeczy Osądzonej
• Kiedy została zawarta Ugoda z firmą ubezpieczeniową ( wyjątek przykładowy: podpisanie ugody przez rodzica w imieniu małoletniego dziecka – istnieje możliwość podważenia takiej ugody.
• Kiedy sprawa jest przedawniona .

Zapraszamy do współpracy osoby które mają potencjalną możliwość posiadania wiedzy o zdarzeniach będących w zakresie naszego zainteresowania.


Firma Eureka zajmuje się również odzyskiwaniem długów i windykacją należności. Polecamy korzystanie z naszych usług.

 

 

KONTAKT
kreska

Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważną rolę w procesie decyzyjnym odgrywa rozmowa , dlatego (jeśli zastanawiają się Państwo nad skorzystaniem z naszych usług) zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
Nasze biura czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Zachęcamy do korzystania z usług firmy windykacyjnej Eureka-Finanse sp. z.o.o.!

 

 

SZCZECIN Eureka - Finanse Sp. z.o.o
ul. Boh.Warszawy 21
70-372 Szczecin

(91) 812 78 89
sekretariat@eurekafinanse.pl
LESZNO Oddział w Lesznie
ul. Leszczyńskich 48/1
64-100 Leszno


+48 606 629 625
INNE DANE NIP: 852-23-05-464
REGON: 812007290
Infolinia: +48 801 000 745
dzial obsługi klienta
DZIAŁ MARKETINGU I OBSŁUGI KLIENTA
kreska

Bartosz Styziński / SZCZECIN

(91) 434 42 39
+48 608 088 333
bartosz.styzinski@eurekafinanse.pl

Jakub Rogalka / LESZNO

(65) 527 04 42
+ 48 606 629 625
jakub.rogalka@eurekafinanse.pl
DZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
DZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
kreska

Agnieszka Zawadzka / SZCZECIN

(91)488 49 89
+ 48 600 260 105
agnieszka.zawadzka@eurekafinanse.pl

Robert Lubiński / SZCZECIN

+ 48 601 727 375
robert.lubinski@eurekafinanse.pl
palec
DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD
kreska

Dariusz Ożóg / SZCZECIN

(91) 434 42 39
+48 608 088 555
dariusz.ozog@eurekafinanse.pl

BIURO / SZCZECIN

ul. Boh.Warszawy 21
70-372 Szczecin

(91) 812 78 89
sekretariat@eurekafinanse.pl
 
back
DO GÓRY

Copyright © 2021 Eureka - Finanse Sp. z o.o.